سلللللللللللام خوبین ؟سوال

امروز امدم وبلاگ دو تا از پسر ها گل پرشین بلاگ رو معرفی کنم قلب

حالا گفتین چرا ؟ چون امروز تولد شون هست جواد و پرهام عزیز هورا

این اقا پرهام ما یه وبلاگ داره به اسم مطالب علمی ، 

از همین جا میگم داداش پرهام تولد ت مبارک و امیدوارم تو مرام بذاری

کیکی چیزی به ما بدی نیشخندچشمک

 و دوست خوب و پسر گل بعدی خانواده پرشین بلاگ کسی نیست جز جواد قلب

که اون هم امروز تولدش هست و وبلاگ رمز موفقیت رو مینویسه یول

داش جواد از همینجا تولدت رو تبریک میگم از طرف خودم

و همه بچه ها فنز پرشین بلاگ به تو و

پرهام عزیز تبریک میگم و امیدوارم سال ها سال زنده باشی تشویقفرشته

و پیشاپیش عید نوروز هم بهتون تبریک میگمقلب

همین

بای بای