سلامبای بای

امروز یعنی نوزده بهمن ماه تولد

مدیر وبلاگ پاسبان حرم دل خانوم زهرا حسین پور هست قلب

از همینجا به ایشون تبریک میگم

از طرف خودم و همه بچه ها پرشین بلاگ بهشون


البته این رو هم اضافه کنم که ایشون

از همکاران خوب ما در وبلاگ ها فنز پرشین بلاگ هست چشمکقلب

و مدیر وبلاگ کودکان پرشین بلاگ هست و

و انقدر بچه ها دوستشون دارن که بهشون میگن خاله زهرا فرشته

از همینجا بهتون تبریک میگم و امیدوارم توی جلسه بعد

که دیدمتون اگر حالا کیک نمیدینگریه

یه چهار پنج کیلو شیرینی رو بیارین نیشخند

از این کیک ها هم باشه قبول هستا نیشخند


تبریک دست خالی ما را با سخاوت بی حدت بپذیر

تولدت ( تولدتون )مبارکسوالچشمکنیشخند

برین وبلاگشون متوجه میشین

یا حق