سلام من که میشناسین

مثلا همکار سمیرا خانوم هستم و تنها کاری که کردم این ماه

چند تا نظر رو جواب دادم و اما دلایل ( بهانه نیستا )

یه سفر کاری مهم که باید میرفتم به بندر عباس

و از همه بدتر اقا یه انفولانزا بد فورم انداختم

برای همین امدم همینجا

از ایشون عذرخواهی کنم و بگم که از این به بعد

بیشتر میام و سعی میکنم بیشتر از این کمک کنم

همین