سلام

امروز تولد خانوم ندا صادقی هست که وبلاگ مصائب انسان

در توی جمع خانواده پرشین بلاگ مینویسن و از افتخارات دنیا وبلاگ نویسی هستن 

روز میلادت شاید
بهانه ای است
تا از پس این فاصله های خاکی
از پس دریا دریا آب
دستان ِ دلت
آن بی نهایت ترین نهایت ِعشق را
عاشقانه در دست بگیرم
و گرمای همیشه ماندنت
در اکنون ترین لحظه امروز
و همین امروز
از خورشید حضورت
تابیدن بگیرد!

تولدت مبارک..